Haberler
KREDİ İŞLEMLERİNDE İSTENECEK BELGELER ARTTI.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliği ile kredi işlemlerinde bankalarca alınması zorunlu belgelere ilaveler yapıldı.

Buna göre, 500 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarının alınması zorunlu olacak.

Bu müşterilerden konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olanların, yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide finansal tabloları da zorunlu olarak talep edilecek.

Kredi kullanacak işletmenin; ilgili muhasebe ve finansal raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olması durumunda, ana ortaklığının, yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide finansal tabloları, başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olması durumunda, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan finansal tabloları da zorunlu olarak talep edilecek belgeler arasında bulunuyor.

Eklenen maddeye göre bankalar bu müşterilerinden bu belgelerin yanı sıra ayrıca, finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren ve yönetmelik ekinde yer alan analiz tablosunu da talep edecekler.

Analiz tablosu, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde alınmasına devam edilecek.

Kaynak:Dünya Gazetes