Haberler
İLAVE ÇALIŞTIRILACAK SİGORTALININ ÜCRETİ DEVLETTEN
 

2018 YILI EN DÜŞÜK BİLDİRİM YAPILAN AYDAKİ SİGORTALI SAYISINA İLAVETEN
1/2/2019 İLA 30/4/2019 TARİHLERİ ARASINDA İŞE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAKTIR 

ÖZET 

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar için, var olan prim desteğine ilaveten bu sigortalıların işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenin borçlarına veya 2019 Aralık ayı dahil tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir. 

1/2/2019 İLA 30/4/2019 TARİHLERİ ARASINDA İLAVE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRET DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI: 

22 Şubat 2019 Tarihli 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesinde” “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” hükmü getirilmiştir. 

7103 sayılı kanunla 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesiyle getirilen teşvik düzenlemesi hakkında 13/7/2018 tarihli ve 129 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştır. Yukarıda belirtilen kanunla getirilen düzenlemeyle bu teşviklere ilaveten 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, bildirdiği gün sayısının 67,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar(30 gün çalışan 1 sigortalı için bu tutar 2.020,8.-TL), işverenin SGK’ya olan borçlarına, borcu yoksa 2019 Aralık ayı dahil tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir. 

Bu destekten yararlanmak için, daha önceki teşvik ve desteklerden yararlanmak için gereken şartlara ilave olarak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların 2019 Aralık ayı dahil, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemenin usul ve esasları SGK tarafından açıklandığında daha ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.