Hizmetlerimiz
Muhasebe Hizmetleri

myhasebe2Firmamız, müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki konularda muhasebe desteği sağlamaktadır;

 • Türk mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması
 • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
 • Finansal tabloların yabancı para cinsine çevrilerek raporlanması
 • Sabit kıymetlerin sayımı, mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması ve raporlamasının yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
 • BordroHizmetleri

Bölümümüz bordro ve personel yönetimi ile ilgili olarak müşterilerine aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır;

 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması veya kontrolü
 • Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin yapılması
 • Aylık ve dört aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması
 • İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması
 • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması
 • Tasarrufu teşvik kesintisi yıllık nemalarının hesaplanması
 • Personelin özel gider indirimi harcama belgelerinin kontrolü
 • Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerine Yönelik Hizmetler
 • Bölümümüzün müşterilerine sunduğu vergi beyannameleri ve bildirimlerine yönelik hizmetler ise şu şekilde özetlenebilir

Muhtasar, KDV, damga vergisi, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması

 • Vergi beyannamelerinin kontrol

ElemanDesteği

 • Eleman ve sistem destek hizmetleri başlığı altında müşterilerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteğinin sağlanması

 • Ofis idari işlerinde destek sağlanmasına yönelik eleman temini

Yasal Uygunluk Hizmetleri

Müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz yasal uygunluk hizmetlerimiz aşağıdaki şekilde özetlenebilir

 • Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işemlerinin yapılması
 • İrtibat bürolarının faaliyet süre uzatım işlemlerinin yapılması
 • İrtibat bürolarının Yabancı Sermaye Dairesi’ne gönderilen yıllık raporlarının hazırlanması
 • Yabancı personelin çalışma ve oturma izinlerinin alınması